Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy co następuje:
Administrator Państwa danych
Administratorem  Państwa  danych  osobowych jest Elmex Logistics Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul Poznańska 115, Jasin, 62-020 Swarzędz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417925, posiadająca NIP nr 7773225584; w dalszej części informacji określana jako „ELMEX LOGISTICS GROUP”. Z ELMEX LOGISTICS GROUP można skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 61 660 54 00 lub pisemnie na w/w adres siedziby.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ELMEX LOGISTICS GROUP ustanowiła inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod następującym adresem email: iodo@elmex.com.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. udzielonej przez Państwa zgody, w zależności od treści udzielonej zgody w celach marketingowych związanych z zapisem do usługi newsletter lub formularza kontaktowego, w celu otrzymania oferty. ELMEX LOGISTICS GROUP przetwarza również dane związane z monitoringiem Państwa aktywności na stronie internetowej, o czym mowa poniżej.

Profilowanie i monitorowanie Państwa aktywności na stronie internetowej www.elmex.com.pl
ELMEX LOGISTICS GROUP monitoruje Państwa aktywności na stronie internetowej www.elmex.com.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Informujemy także, że w celu wyłączenia śledzenia Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, mają prawo skorzystać Państwo z urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.elmex.com.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mają Państwo prawo zażądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Odbiorcy Państwa danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub zależnie od potrzeb administratora mogą być pracownicy i współpracownicy ELMEX LOGISTICS GROUP, kancelaria prawna oraz podwykonawcy ELMEX LOGISTICS GROUP w zakresie usług związanych z marketingiem, w tym dostawca usługi newsletter. Wskazani odbiorcy zobowiązali się do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przetwarzania Państwa danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane w celach marketingowych do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub ustania celów marketingowych ELMEX LOGISTICS GROUP.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych przez ELMEX LOGISTICS GROUP
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przykładowo gdy stwierdzą Państwo nieaktualność czy błędy w Państwa danych. Mają Państwo również prawo do żądania od ELMEX LOGISTICS GROUP usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza zasady RODO.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania przez Państwa danych osobowych uniemożliwia jednak, w zależności od celu przetwarzania, udział w procesach marketingowych, w szczególności: przesyłaniu informacji handlowo-marketingowej czy newsletter. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ELMEX LOGISTICS GROUP w zakresie realizacji zleceń na usługi marketingowe oferowane przez ELMEX LOGISTICS GROUP spowoduje zaprzestanie świadczenia usług. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie Przez państwa na adres: info@elmex.com.pl oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub kliknięcia w link dot. wypisania się z usługi newsletter, zawarty w wiadomościach e-mail otrzymywanych w ramach newslettera.

Bezpieczeństwo danych
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ELMEX LOGISTICS GROUP za pomocą systemów komputerowych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych (między innymi poprzez szyfrowanie przesyłanych danych, cykliczne zmiany haseł dostępów) oraz poza systemem komputerowym z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa danych, adekwatny do ryzyka przetwarzania.

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników www.elmex.com.pl

Wobec dbałości o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz zapewnienie zgodności przetwarzania z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Elmex Logistics Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO). IODO jest osobą, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem.

- Treść klauzuli informacyjnej
- Treść polityki cookies
- Treść polityki prywatności