Co oznacza skrót TSL?

Skrót TSL powstał z połączenia słów transport-spedycja-logistyka. Najprościej rzecz ujmując, jest to zespół działań z zakresu trzech wymienionych wyżej specjalności, które połączone są w jedną spójną całość. Efektem tego połączenia jest taka organizacja transportu, która jest najbardziej wydajna i sprawna.

Transport to przemieszczanie się ładunków lub ludzi z punktu A do punktu B. Może się on odbywać przy pomocy różnych pojazdów. Spedycja oznacza organizację całego procesu przewozu tak, aby przejazd odbywał się możliwie najkrótszą i najbezpieczniejszą trasą. Spedytor przygotowuje również komplet niezbędnych dokumentów i dobiera środek transportu do konkretnego ładunku, a także dba o jego ubezpieczenie. Jest łącznikiem między nadawcą a odbiorcą. Logistyka zaś planuje i organizuje działania, które mają prowadzić do powodzenia konkretnego transportu. Logistyk analizuje całość zadań i określa ich szanse powodzenia.

Jak widać, każdy etap składający się na TSL zajmuje się innym rodzajem zadań i pełni w tym łańcuchu inną rolę. Jednakże wszystkie są ważne i potrzebne, ponieważ bez choćby jednego z nich transport byłby skazany na niepowodzenie.

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników www.elmex.com.pl

Wobec dbałości o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz zapewnienie zgodności przetwarzania z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Elmex Logistics Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO). IODO jest osobą, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem.

- Treść klauzuli informacyjnej
- Treść polityki cookies
- Treść polityki prywatności