Konkurs Rysunkowy „Święta z Elmexem”

Dzisiaj odbyła się ceremonia wręczenia nagród wszystkim uczestnikom konkursu rysunkowego „Święta z Elmexem”. W sumie zgłoszono 23 prace, które zostały ocenione przez niezależną komisję złożoną z 10 osób. 6 najlepszych prac otrzymało specjalne prezenty. Dziękujemy wszystkim małym artystom za udział!

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników www.elmex.com.pl

Wobec dbałości o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz zapewnienie zgodności przetwarzania z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Elmex Logistics Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO). IODO jest osobą, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem.

- Treść klauzuli informacyjnej
- Treść polityki cookies
- Treść polityki prywatności