Odwiedziny Filipińskich Attachè z Ambasady

W zeszłym tygodniu ELMEX odwiedzili Filipińscy Attachè z Ambasady, którzy miło przyjęci, zostali oprowadzeniu po firmie.

Mieli oni za zadanie ocenienie Nas pod kątem zapewnienia dobrych warunków pracy osobom przyjeżdżającym do Polski z Filipin, którzy chcą rozpocząć u Nas pracę głównie na stanowisku KIEROWCY.

W związku z tym oprócz oprowadzenia po firmie pokazaliśmy im cały plac wraz z ciągnikami oraz naczepami Naszej floty.

Mamy nadzieję na udaną współpracę.

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników www.elmex.com.pl

Wobec dbałości o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz zapewnienie zgodności przetwarzania z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Elmex Logistics Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO). IODO jest osobą, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem.

- Treść klauzuli informacyjnej
- Treść polityki cookies
- Treść polityki prywatności