Potrzebna pomoc dla Grzegorza!

Nasz kolega Grzegorz potrzebuje pomocy i wsparcia !!!

Każdy z was może przyczynić się do tego, że, że Jaga i Zoja nadal będą miały ukochanego tatę, my przyjaciela i kolegę, a Magda nie straci oparcia i siły, jaką jej daje mąż!

LINK: https://www.siepomaga.pl/grzechu-warty

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników www.elmex.com.pl

Wobec dbałości o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz zapewnienie zgodności przetwarzania z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Elmex Logistics Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO). IODO jest osobą, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem.

- Treść klauzuli informacyjnej
- Treść polityki cookies
- Treść polityki prywatności