Wyjazd na tor treningowy 4×4

Bez wzajemnego zrozumienia i pomocy nie możliwe jest stworzyć złożony zespół. Dlatego bardzo ważne jest wspólne spędzanie czasu nie tylko w pracy, ale także w czasie odpoczynku.

W związku z tym niedawno zorganizowano wspólny wyjazd naszych pracowników na tor treningowy 4×4. Wszyscy zostali podzieleni na drużyny, które wzięły udział w zadaniach.

Zwyciężył zespół naszego dyrektora Adama Gałki.

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników www.elmex.com.pl

Wobec dbałości o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz zapewnienie zgodności przetwarzania z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Elmex Logistics Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO). IODO jest osobą, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem.

- Treść klauzuli informacyjnej
- Treść polityki cookies
- Treść polityki prywatności